Musikken


I Pastoratet sætter vi stor pris på musik, og vi er så heldige også på dette felt at have dygtige medarbejdere.

Gennem året har vi en række arrangementer, hvor bl.a. fællessang spiller en stor rolle.


Fyraftenssang

4 gange om året mødes vi kl. 17.00 i en af pastoratets 4 kirker og synger salmer og sange. En lokal borger vælger det, vi skal synge, og fortæller om, hvorfor netop de sange/salmer har en stor betydning i hans eller hendes liv. Gennem den personlige tilgang sker det, at en sang eller salme pludselig åbner sig på en helt ny måde.


Fælles sangaften i Gullerup

Pastoratets 4 kirker inviterer en aften i November til sangaften på Gullerup Strand Kro. Vores dygtige organist og kirkesangere står i fællesskab for disse aftener, der byder på både solooptræden og fællessang.


Musikgudstjenester

Et antal gange i løbet af året ændres søndagens gudstjeneste til en musikgudstjeneste. Tit inviterer vi et lokalt kor eller andre til at optræde, men det kan også være kirkens eget personale, der sammen med præsten står for gudstjenester, hvor musikken får en ekstra plads.