Menighedsråd


Flade-Skallerup menighedsråd

Formand: Lone Jensen, Heltoften, Flade

Næstformand og kirkegårdsudvalg: Magda Krogsgaard Pedersen, Fjordkær 84, Skallerup

Kontaktperson og sekretær: Karen Baunhøj, Flade Klit 17, Flade

Kirkeværge Flade: Erik Daugaard, Toften 10, Flade

Kirkeværge Skallerup: Ellen Krog, Thornhøjvej 13, Skallerup

Kirkegårdsudvalg: Svend Bodilsen, Saltbækvej 50, Flade

Præstegårdsudvalg: Erik Dissing, Fjordkær 4, Skallerup

Præstegårdsudvalg: Grete Odgaard, Rughøj 6, Flade


Bjergby menighedsråd

Formand: Stinne Jakobsen, Grydhøjvej 25, Gullerup, tlf: 97741403, info@gullerupstrandkro.dk

Kirkeværge: Elly Christiansen, Grydhøjvej 13, Bjergby, 97740450, ec@he-va.com

Kasserer: Britta Sørensen, Nordmorsvej 35, Bjergby, tlf. 97740639, 23443391

Menigt medlem: Kirsten Toft Thomsen, Bierkær 4, Bjergby, tlf. 97740777, mohair@danskmohair.dk


Sundby Menighedsråd

Formand: Inger Saaby, Skolebakken 45, Sundby, tlf. 21752120, træffetid tlf. mandag-fredag kl. 10.00-12.00, inger@saaby.com

Næstformand: Else Marie Jensen, Halagervej 12, Sundby, tlf. 97746004, emjensen@mvb.net

Kasserer og kontaktperson: Jørgen Saaby, Skolebakken 45, Sundby, tlf. 21752110, jorgen@saaby.com

Menigt medlem: Jette Maria Bjærge, Skolebakken, Sundby

Kirkeværge: Allan Steffensen, Skolebakken 63, Sundby, tlf. 20341441/ 22112826, allan.steffensen@mvb.net

Sognepræst


Mette Dencher

Flade Præstegård

Kirkehøj 8

7900 Nykøbing M

tlf:97740121

Privat: 61375707

mail: mde@km.dk

Privat mail: mettedencher@hotmail.com
Valg af læge medlemmer til Morsø Provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til Morsø Provstiudvalg samt valg af lægt medlem til Aalborg Stiftsråd.


Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister til ovennævnte valg, er der til hvert af valgene kun indkommet en liste. Derfor bortfalder afstemning og følgende kandidater blev valgt:


Læge medlemmer til Morsø Provstiudvalg:

Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 Øster Assels

Aksel Boel, Ranukelvej 10, 7900 Nykøbing M.

Niels Mikael Larsen, Nørvej 20, 7960 Karby

Henning Bjerregaard, Asselsvej 133, 7990 Øster Assels

Ove Bisgaard, Hulhøjen 31 B, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.

Karen Margrete Bækhøj, Tinghøjvej 48, 7950 Erslev


Præsterepræsentant til Morsø provstiudvalg

Peter Østerby-Jørgensen, Efterskolevej 1,Galtrup, 7950 Erslev


Lægt medlem til Aalborg Stiftsråd:

Karsten Konradsen, Valmuevej 19, 7900 Nykøbing M


De valgte kandidater har hver især mulighed for at indlevere en liste over stedfortrædere senest den 1. november. Hvis kandidaterne indleverer en sådan liste over stedfortrædere, bortfalder den oprindeligt på kandidatlisten opførte liste over stedfortrædere.


Liste over personlige stedfortrædere modtaget indtil d.d.

For Kirsten Sanders: Birgitte Landgrebe-Nielsen, Syrenvej 24, Nykøbing Mors

For Aksel Boel: Karen Margrethe Buhl Diget, Bellisvej 10, Nykøbing Mors

For Niels M. Larsen: Gudrun Noesgaard, Bredkærvej 97, Sønder Vorup

For Ove Bisgaard: Anders Christensen Dybdahl, Lyngen 7, Ejerslev

For Karen Bækhøj: Karin Vangsgaard Jørgensen, Th. Knudsensvej 19, Øster Jølby, 7950 ErslevPå vegne af valgbestyrelsen,
Med venlig hilsen


Inger Saaby, formand for valgbestyrelsen

Formand for Sundby menighedsråd