Valg af læge medlemmer til Morsø Provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til Morsø Provstiudvalg samt valg af lægt medlem til Aalborg Stiftsråd.

 

Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister til ovennævnte valg, er der til hvert af valgene kun indkommet en liste. Derfor bortfalder afstemning og følgende kandidater blev valgt:

 

Læge medlemmer til Morsø Provstiudvalg:

Kirsten Sanders, Asselsvej 169, 7990 Øster Assels

Aksel Boel, Ranukelvej 10, 7900 Nykøbing M.

Niels Mikael Larsen, Nørvej 20, 7960 Karby

Henning Bjerregaard, Asselsvej 133, 7990 Øster Assels

Ove Bisgaard, Hulhøjen 31 B, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.

Karen Margrete Bækhøj, Tinghøjvej 48, 7950 Erslev

 

Præsterepræsentant til Morsø provstiudvalg

Peter Østerby-Jørgensen, Efterskolevej 1,Galtrup, 7950 Erslev

 

Lægt medlem til Aalborg Stiftsråd:

Karsten Konradsen, Valmuevej 19, 7900 Nykøbing M

 

De valgte kandidater har hver især mulighed for at indlevere en liste over stedfortrædere senest den 1. november. Hvis kandidaterne indleverer en sådan liste over stedfortrædere, bortfalder den oprindeligt på kandidatlisten opførte liste over stedfortrædere.

 

Liste over personlige stedfortrædere modtaget indtil d.d.

For Kirsten Sanders: Birgitte Landgrebe-Nielsen, Syrenvej 24, Nykøbing Mors

For Aksel Boel: Karen Margrethe Buhl Diget, Bellisvej 10, Nykøbing Mors

For Niels M. Larsen: Gudrun Noesgaard, Bredkærvej 97, Sønder Vorup

For Ove Bisgaard: Anders Christensen Dybdahl, Lyngen 7, Ejerslev

For Karen Bækhøj: Karin Vangsgaard Jørgensen, Th. Knudsensvej 19, Øster Jølby, 7950 Erslev

 

 

På vegne af valgbestyrelsen,

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Inger Saaby, formand for valgbestyrelsen

Formand for Sundby menighedsråd

 

 

Menighedsråd

 

Flade-Skallerup menighedsråd

Formand: Lone Jensen, Heltoften, Flade

Næstformand og kirkegårdsudvalg: Magda Krogsgaard Pedersen, Fjordkær 84, Skallerup

Kontaktperson og sekretær: Karen Baunhøj, Flade Klit 17, Flade

Kirkeværge Flade: Erik Daugaard, Toften 10, Flade

Kirkeværge Skallerup: Ellen Krog, Thornhøjvej 13, Skallerup

Kirkegårdsudvalg: Svend Bodilsen, Saltbækvej 50, Flade

Præstegårdsudvalg: Erik Dissing, Fjordkær 4, Skallerup

Præstegårdsudvalg: Grete Odgaard, Rughøj 6, Flade

 

Bjergby menighedsråd

Formand: Stinne Jakobsen, Grydhøjvej 25, Gullerup, tlf: 97741403, info@gullerupstrandkro.dk

Kirkeværge: Elly Christiansen, Grydhøjvej 13, Bjergby, 97740450, ec@he-va.com

Kasserer: Britta Sørensen, Nordmorsvej 35, Bjergby, tlf. 97740639, 23443391

Menigt medlem: Kirsten Toft Thomsen, Bierkær 4, Bjergby, tlf. 97740777, mohair@danskmohair.dk

 

Sundby Menighedsråd

Formand: Inger Saaby, Skolebakken 45, Sundby, tlf. 21752120, træffetid tlf. mandag-fredag kl. 10.00-12.00, inger@saaby.com

Næstformand: Else Marie Jensen, Halagervej 12, Sundby, tlf. 97746004, emjensen@mvb.net

Kasserer og kontaktperson: Jørgen Saaby, Skolebakken 45, Sundby, tlf. 21752110, jorgen@saaby.com

Menigt medlem: Jesper Toftdal Djernes

Kirkeværge: Allan Steffensen, Skolebakken 63, Sundby, tlf. 20341441/ 22112826, allan.steffensen@mvb.net

Konstitueret sognepræst

 

Anne Holck

Hulhøjen 13

7900 Nykøbing

arbejdsmail: abh@km.dk

privat mail: abvholck@gmail.com

mobilnr: 23395510

 

Ugentlig fridag er mandag