Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup

                PASTORAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside 

Links

 

www.aalborgstift.dk 

www.km.dk   Kirkeministeriet

www.morsoeprovsti.dk

www.folkekirken.dk

www.sogn.dk   Kirkeministeriets officielle hjemmeside over sogne i Danmark

www.personregistrering.dk    Kirkebog

www.borger.dk

www.menighedsråd.dk   Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer

www.snapperklubben.dk

www.sigurdsbibelhistorier.dk

www.kirku.dk

www.kirkekalenderen.dk

www.dendanskesalmebogonline.dk

www.bibelselskabet.dk

www.grundtvig.dk

www.noedhjaelp.dk

www.dkm.dk   Danmarks kirkelige mediecenter

www.perlencafe.dk

www.kirkefondet.dk

www.kirkenskorshaer.dk

www.interchurch.dk   Det mellemkirkelige råd

www.kfum-kfuk.dk

www.fdf.dk

www.kfumsoc.dk

www.indremission.dk