Stillingsopslag


SOGNEPRÆSTEN 

 

FLADE-BJERGBY-SUNDBY-SKALLEUP SOGNE

 

MORSØ PROVSTI

 

AALBORG STIFT

 

 

Der søges ny præst i Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup pastorat fra d. 1 juni 2019.

 

De fire sogne er beliggende på den nordvestligste del Limfjordsøen Mors – der som ”Limfjordens Perle” rummer noget af Danmarks smukkeste og mest særegne natur og storslåede landskaber.

 

Højt placeret  mellem Thisted Bredning  og det mere jævne bagland ligger Flade, Bjergby og Sundby på det markante istidsskabte bakkedrag, der er blevet beskrevet som ”Danmark´s eneste bjergkæde”, og som en del af ”Molerlandskaberne ved Limfjorden” er optaget på UNESCO`s tentativliste til status som verdensnaturarv.

 

Fra bakkerne på vejen mellem Flade over Bjergby mod Sundby ses det fjerde sogn, Skallerup Sogn, smukt  og idyllisk beliggende  i sydvestlig retning i det lavere kystnære landskab nord for Dragstrup Vig og Rovvig med de modstående kyster i Thy i baggrunden.

 

Der er således de bedste forudsætninger for et rigt og varieret fritidsliv med store og forskelligartede oplevelser og aktiviteter i nærområdets kystlandskaber, som ydermere ligger i kun ca en halv times køreafstand fra Thy med Nationalparken og Vesterhavet med  surfer-eldoradoet  ”Cold Hawai”. På Mors er der desuden et rigt kulturliv, som er i vækst og udvikling. Det årlige kulturmøde finder bl.a. sted på Mors.

 

Sognenes fire kirker, som alle er  i brug, er middelalderkirker fra 1100-tallet.

Bjergby kirke har 70 siddepladser, Flade og Skallerup kirker kan hver rumme 90 kirkegængere. I Sundby er der plads til 175. I Sundby forestår en omfattende og spændende proces med en hovedrenovering af kirken, som forventes påbegyndt i foråret 2019.

 

I de fire sogne er der i alt 1.378 indbyggere.
Heraf er  1.048 medlemmer af folkekirken.

 

I pastoratet er der to friskoler, én i Bjergby og én i Sundby.
Den nærmeste folkeskole ligger i Øster Jølby i en afstand af 9 km fra præsteboligen.

I Øster Jølby er der desuden indkøbsmuligheder, lægehus og Apotek og en række andre servicevirksomheder.

 

Præsteboligen er opført i 1997. Den er bygget i røde teglsten med rødt tegltag i enkel, smuk og klassisk stil. Aktuelt er boligen under renovering og ombygning, idet hele overetagen inddrages til bolig. Der vil herefter være i alt 5 værelser foruden en opholdsstue med brændeovn og et køkken-alrum. Der vil være toilet med brusefacilitet i stueetagen og toilet med bruse-og karbadsfaciliter på loftet. Der bliver i den nyrenoverede  bolig i alt 246 boligkvadratmeter.

 

De tjenstlige lokaler på 49 kvadratmeter ligger i boligens sydøstlige del. De har fælles hovedindgang med privatboligen men særskilt toilet med brusefacilitet. Derudover er der en separat indgang til privatdelen i husets øst ende. Konfirmandstuen på 72 kvadratmeter med tilhørende eget toilet er beliggende i en selvstændig bygning i  præsteboligens umiddelbare nærhed.

 

Haven, som passes af kirkens graver, består hovedsageligt af smukke,  gamle træer i store  græsplæner, der omgiver præsteboligen. Grundarealet er i alt på ca 4.000 kvadratmeter.

 

Der er i pastoratet tre menighedsråd, Flade-Skallerup Sognes, Bjergby Sogns og Sundby Sogns menighedsråd. Med i alt atten engagerede valgte menighedsrådsmedlemmer giver dette de bedste forudsætninger for, at man som præst kan få en bred kontaktflade til alle fire sognes  menigheder.

 

Der er ansat en fælles organist for alle fire sogne, som foruden den kirkelige betjening varetager undervisningen af et skole-kirkekor. Endvidere er der ansat en fælles medhjælp til minikonfirmandundervisningen.

 

Der afholdes gudstjeneste en gang om måneden i hver kirke, og der er således almindeligvis kun en søndagsgudstjeneste. Der er et godt samarbejde om gudstjenester, kirkelige handlinger, ferieafvikling, frisøndage og kursusfravær mm. med to andre nærliggende pastorater.

 

I alle sognene er der et rigt foreningsliv.

 

Sognene er ikke tilknyttet særlige kirkelige trosretninger.

Det vigtigste for os vil være et ægte engagement i sognenes kirkeliv, og vi vil møde dig ikke blot som præst men som det hele menneske, du er. Menighedsrådene er meget bevidste om og respekterer præstens forkyndelsesfrihed, og du vil hverken i denne eller andre  sammenhænge blive mødt med en række specifikke forventninger, som foruden at virke begrænsende og tyngende desuden ville kunne bidrage til at fjerne fokus fra kirkens væsentligste arbejdsområder.

 

Vi glæder os til at møde dig.

 

Henvendelse til formanden for Flade-Skallerup Sognes Menighedsråd: Lone Ravnholt Jensen på tlf.: 21 78 20 82 eller mail: lone.ravnholt@gmail.com

 

eller til

 

formanden for Bjergby Sogns Menighedsråd: Stinne Jacobsen på tlf.: 97 74 14 03 eller mail: info@gullerupstrandkro.dk

 

eller til

 

formanden for Sundby Sogns Menighedsråd: Inger Saaby på tlf.: 21 75 21 20 eller mail: inger@saaby.com

 

 

Ansøgningsfrist 25 marts 2019, se mere på job.jobnet.dk

Konstitueret sognepræst


Anne Holck

Hulhøjen 13

7900 Nykøbing

arbejdsmail: abh@km.dk

privat mail: abvholck@gmail.com

mobilnr: 23395510


Ugentlig fridag er mandag